Ghế Văn Phòng

Sắp xếp

Ghế Họp Chân Quỳ GHSQ12M

Ghế Họp Chân Quỳ GHSQ12M

Giá bán 1.476.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x560x970

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp Chân Quỳ GHSQ13M

Ghế Họp Chân Quỳ GHSQ13M

Giá bán 2.040.000 vnđ

Kích thước (mm): 580x640x960

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế họp chân quỳ GHSQ14

Ghế họp chân quỳ GHSQ14

Giá bán 1.747.000 vnđ

Kích thước (mm): 600x600x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế họp chân quỳ GHSQ15

Ghế họp chân quỳ GHSQ15

Giá bán 1.860.000 vnđ

Kích thước (mm): 600x600x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế họp chân quỳ GHSQ16

Ghế họp chân quỳ GHSQ16

Giá bán 1.164.000 vnđ

Kích thước (mm): 620x590x750

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD201

Ghế Lãnh Đạo GLD201

Giá bán 3.284.000 vnđ

Kích thước (mm): 700x730x1220/1280

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD201-1HK

Ghế Lãnh Đạo GLD201-1HK

Giá bán 3.377.000 vnđ

Kích thước (mm): 700x730x1220/1280

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

14% off

Ghế Lãnh Đạo GLD201-2HK

Ghế Lãnh Đạo GLD201-2HK

Giá bán 2.990.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x700x1200/1260

Chất liệu:

Tình trạng: Có sẵn: Màu Đen PU

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD201-3HK

Ghế Lãnh Đạo GLD201-3HK

Giá bán 3.672.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x700x1200/1260

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD201A

Ghế Lãnh Đạo GLD201A

Giá bán 3.310.000 vnđ

Kích thước (mm): 700x730x1220/1280

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD201B

Ghế Lãnh Đạo GLD201B

Giá bán 3.355.000 vnđ

Kích thước (mm): 700x730x1220/1280

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD202-1HK

Ghế Lãnh Đạo GLD202-1HK

Giá bán 2.781.000 vnđ

Kích thước (mm): 630x680x1060/1140

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD202A

Ghế Lãnh Đạo GLD202A

Giá bán 3.142.000 vnđ

Kích thước (mm): 700x680x1100/1160

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD203-1

Ghế Lãnh Đạo GLD203-1

Giá bán 3.342.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x620x1110/1190

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD203-1HK

Ghế Lãnh Đạo GLD203-1HK

Giá bán 3.378.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x620x1110/1190

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD203-2

Ghế Lãnh Đạo GLD203-2

Giá bán 3.280.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x600x1080/1160

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD203-2HK

Ghế Lãnh Đạo GLD203-2HK

Giá bán 3.320.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x600x1080/1160

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD203A

Ghế Lãnh Đạo GLD203A

Giá bán 3.261.000 vnđ

Kích thước (mm): 700x680x1160/1220

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD204

Ghế Lãnh Đạo GLD204

Giá bán 4.345.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x600x1200/1280

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD204B

Ghế Lãnh Đạo GLD204B

Giá bán 4.317.000 vnđ

Kích thước (mm): 640x630x1220/1280

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD205

Ghế Lãnh Đạo GLD205

Giá bán 3.402.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x600x1000/1080

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD205A

Ghế Lãnh Đạo GLD205A

Giá bán 3.513.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x600x1000/1080

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD205B

Ghế Lãnh Đạo GLD205B

Giá bán 3.402.000 vnđ

Kích thước (mm): 640x630x960/1060

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD206A

Ghế Lãnh Đạo GLD206A

Giá bán 6.686.000 vnđ

Kích thước (mm): 680x660x1220/1280

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD207

Ghế Lãnh Đạo GLD207

Giá bán 2.252.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x570x1080/1140

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD207B

Ghế Lãnh Đạo GLD207B

Giá bán 2.646.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x570x1080/1140

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo GLD208

Ghế Lãnh Đạo GLD208

Giá bán 2.844.000 vnđ

Kích thước (mm): 600x600x1140/1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Email: info@noihthathopphat.vn Hotline: 0903.798.249 © Copyright 2015 noithathopphat.vn. All rights reserved

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.