Ghế Văn Phòng

Sắp xếp

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ01

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ01

Giá bán 3.763.000 vnđ

Kích thước (mm): 720x860x1185/1240

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ05

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ05

Giá bán 4.160.000 vnđ

Kích thước (mm): 680x780x1070/1125

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ07

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ07

Giá bán 3.763.000 vnđ

Kích thước (mm): 680x800x1175/1230

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ08

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ08

Giá bán 5.479.000 vnđ

Kích thước (mm): 710x770x1170/1225

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ09

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ09

Giá bán 3.794.000 vnđ

Kích thước (mm): 730x810x1175/1230

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ10

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ10

Giá bán 3.585.000 vnđ

Kích thước (mm): 660x720x1075/1130

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ11

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ11

Giá bán 3.794.000 vnđ

Kích thước (mm): 730x820x1120/1175

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ12

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ12

Giá bán 3.794.000 vnđ

Kích thước (mm): 730x830x1150/1205

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ15

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ15

Giá bán 4.203.000 vnđ

Kích thước (mm): 730x810x1120/1175

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ16

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ16

Giá bán 5.073.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x780/1140x1225/1280

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ19

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ19

Giá bán 4.698.000 vnđ

Kích thước (mm): 690x800/1330x1235/1290

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ20

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ20

Giá bán 10.383.000 vnđ

Kích thước (mm): 810x1090/1290x1205/1260

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ21

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ21

Giá bán 9.984.000 vnđ

Kích thước (mm): 790x860/1240x1205/1260

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ22

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ22

Giá bán 16.628.000 vnđ

Kích thước (mm): 830x880x1290/1345

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ23

Ghế Lãnh Đạo Cao Cấp TQ23

Giá bán 11.841.000 vnđ

Kích thước (mm): 770x680x1310

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Email: info@noihthathopphat.vn Hotline: 0903.798.249 © Copyright 2015 noithathopphat.vn. All rights reserved

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.