Ghế Văn Phòng

Sắp xếp

Ghế nhân viên M124-03

Ghế nhân viên M124-03

Giá bán 644.000 vnđ

Kích thước (mm): 600/460x465/480x440/570-445/495

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M125-01

Ghế nhân viên M125-01

Giá bán 1.865.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x480x930/1030

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M125-02

Ghế nhân viên M125-02

Giá bán 1.707.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x480x930/1030

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M126

Ghế Lãnh đạo M126

Giá bán 3.174.000 vnđ

Kích thước (mm): 570x610x1140/1240

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M127-01

Ghế Lãnh đạo M127-01

Giá bán 2.693.000 vnđ

Kích thước (mm): 640x550x1140/1240-820

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M127-02

Ghế Lãnh đạo M127-02

Giá bán 2.536.000 vnđ

Kích thước (mm): 640x550x1140/1240-820

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M128-01

Ghế Lãnh đạo M128-01

Giá bán 3.174.000 vnđ

Kích thước (mm): 640x550x1120/1220

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M128-02

Ghế Lãnh đạo M128-02

Giá bán 2.855.000 vnđ

Kích thước (mm): 640x550x1120/1220

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M129-01

Ghế Lãnh đạo M129-01

Giá bán 2.536.000 vnđ

Kích thước (mm): 640x540x1120/1220

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M129-02

Ghế Lãnh đạo M129-02

Giá bán 2.232.000 vnđ

Kích thước (mm): 640x540x1120/1220

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M130-01

Ghế Lãnh đạo M130-01

Giá bán 1.993.000 vnđ

Kích thước (mm): 630x550x1080/1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M130-02

Ghế Lãnh đạo M130-02

Giá bán 1.835.000 vnđ

Kích thước (mm): 630x550x1080/1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M131

Ghế Lãnh đạo M131

Giá bán 3.492.000 vnđ

Kích thước (mm): 680x540x1200/1300

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M132

Ghế Lãnh đạo M132

Giá bán 2.855.000 vnđ

Kích thước (mm): 630x540x1150/1250

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M133-01

Ghế Lãnh đạo M133-01

Giá bán 1.898.000 vnđ

Kích thước (mm): 600x560x1140/1240

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M133-02

Ghế Lãnh đạo M133-02

Giá bán 1.739.000 vnđ

Kích thước (mm): 600x560x1140/1240

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M134-01

Ghế Lãnh đạo M134-01

Giá bán 2.377.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x580x1200/1300

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M134-02

Ghế Lãnh đạo M134-02

Giá bán 2.218.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x580x1200/1300

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M135-01

Ghế Lãnh đạo M135-01

Giá bán 2.855.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x560x1190/1290

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M135-02

Ghế Lãnh đạo M135-02

Giá bán 2.694.000 vnđ

Kích thước (mm): 670x560x1190/1290

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Lãnh đạo M136

Ghế Lãnh đạo M136

Giá bán 2.264.000 vnđ

Kích thước (mm): 640x560x1140/1240

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M137-01

Ghế nhân viên M137-01

Giá bán 972.000 vnđ

Kích thước (mm): 570x510x1000/1100

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế họp M137-02

Ghế họp M137-02

Giá bán 1.064.000 vnđ

Kích thước (mm): 570x510x900

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế họp M138

Ghế họp M138

Giá bán 1.706.000 vnđ

Kích thước (mm): 580x600x1000

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế họp M139

Ghế họp M139

Giá bán 1.650.000 vnđ

Kích thước (mm): 580x600x980

Chất liệu:

Tình trạng: Có sẵn: Màu Đen PVC

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế họp M140-01

Ghế họp M140-01

Giá bán 1.019.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế họp M140-02

Ghế họp M140-02

Giá bán 1.049.000 vnđ

Kích thước (mm):

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Email: info@noihthathopphat.vn Hotline: 0903.798.249 © Copyright 2015 noithathopphat.vn. All rights reserved

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.