Ghế Phòng Chờ

Sắp xếp

 Ghế Phòng Chờ GPC07B3

Ghế Phòng Chờ GPC07B3

Giá bán 2.569.000 vnđ

Kích thước (mm): 1575x700x950

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC07B4

Ghế Phòng Chờ GPC07B4

Giá bán 3.288.000 vnđ

Kích thước (mm): 2115x700x950

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Phòng Chờ GPC1B3

Ghế Phòng Chờ GPC1B3

Giá bán 2.243.000 vnđ

Kích thước (mm): 1700 x 545/795 x 820

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC202BK

Ghế Phòng Chờ GPC202BK

Giá bán 1.639.000 vnđ

Kích thước (mm): 1540x620x995

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC203N

Ghế Phòng Chờ GPC203N

Giá bán 2.134.000 vnđ

Kích thước (mm): 1040x660x995

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC203T1

Ghế Phòng Chờ GPC203T1

Giá bán 1.135.000 vnđ

Kích thước (mm): 1495x520x770

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC203Y3

Ghế Phòng Chờ GPC203Y3

Giá bán 1.396.000 vnđ

Kích thước (mm): 1465x550x820

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC204T9

Ghế Phòng Chờ GPC204T9

Giá bán 1.211.000 vnđ

Kích thước (mm): 2010x520x770

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC204Y3

Ghế Phòng Chờ GPC204Y3

Giá bán 1.777.000 vnđ

Kích thước (mm): 1980x550x820

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPCSL81

Ghế Phòng Chờ GPCSL81

Giá bán 1.188.000 vnđ

Kích thước (mm): 700x760x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPCSL82

Ghế Phòng Chờ GPCSL82

Giá bán 2.296.000 vnđ

Kích thước (mm): 1220x760x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPCSL83

Ghế Phòng Chờ GPCSL83

Giá bán 3.381.000 vnđ

Kích thước (mm): 1770x760x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

12

Email: info@noihthathopphat.vn Hotline: 0903.798.249 © Copyright 2015 noithathopphat.vn. All rights reserved

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.