Ghế Phòng Chờ

Sắp xếp

Ghế chờ không tựa GPC01KT-3

Ghế chờ không tựa GPC01KT-3

Giá bán 2.488.000 vnđ

Kích thước (mm): 1520x500x400

Chất liệu: Thép

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC01MB2

Ghế Phòng Chờ GPC01MB2

Giá bán 3.338.000 vnđ

Kích thước (mm): 1230x680x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC01MB3

Ghế Phòng Chờ GPC01MB3

Giá bán 3.981.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x680x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC01MB4

Ghế Phòng Chờ GPC01MB4

Giá bán 4.900.000 vnđ

Kích thước (mm): 2390x680x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC01MDB2

Ghế Phòng Chờ GPC01MDB2

Giá bán 3.513.000 vnđ

Kích thước (mm): 1230x680x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC01MDB3

Ghế Phòng Chờ GPC01MDB3

Giá bán 4.544.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x680x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC01MDB4

Ghế Phòng Chờ GPC01MDB4

Giá bán 5.650.000 vnđ

Kích thước (mm): 2390x680x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC01SB2

Ghế Phòng Chờ GPC01SB2

Giá bán 2.513.000 vnđ

Kích thước (mm): 1080x680x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC01SB3

Ghế Phòng Chờ GPC01SB3

Giá bán 3.369.000 vnđ

Kích thước (mm): 1650x680x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC01SB4

Ghế Phòng Chờ GPC01SB4

Giá bán 4.275.000 vnđ

Kích thước (mm): 2214x680x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC02B2

Ghế Phòng Chờ GPC02B2

Giá bán 2.458.000 vnđ

Kích thước (mm): 1250x688x400/800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC02B3

Ghế Phòng Chờ GPC02B3

Giá bán 2.884.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x688x400/800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Phòng Chờ GPC02B4

Ghế Phòng Chờ GPC02B4

Giá bán 3.576.000 vnđ

Kích thước (mm): 2600x688x400/800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC02B5

Ghế Phòng Chờ GPC02B5

Giá bán 4.960.000 vnđ

Kích thước (mm): 3000x688x400/800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC03B3

Ghế Phòng Chờ GPC03B3

Giá bán 2.999.000 vnđ

Kích thước (mm): 1800x700x420/810

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC03B5

Ghế Phòng Chờ GPC03B5

Giá bán 5.157.000 vnđ

Kích thước (mm): 2950x700x420/810

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC04LCB2

Ghế Phòng Chờ GPC04LCB2

Giá bán 2.688.000 vnđ

Kích thước (mm): 1520x700x900

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC04LCB3

Ghế Phòng Chờ GPC04LCB3

Giá bán 3.419.000 vnđ

Kích thước (mm): 2040x700x900

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC04LTB3

Ghế Phòng Chờ GPC04LTB3

Giá bán 2.406.000 vnđ

Kích thước (mm): 1520x700x900

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC04LTB4

Ghế Phòng Chờ GPC04LTB4

Giá bán 3.063.000 vnđ

Kích thước (mm): 2040x700x900

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC05C

Ghế Phòng Chờ GPC05C

Giá bán 1.102.000 vnđ

Kích thước (mm): 1055x640/850x870

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC05E

Ghế Phòng Chờ GPC05E

Giá bán 1.102.000 vnđ

Kích thước (mm): 1055x640/850x870

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC06B2

Ghế Phòng Chờ GPC06B2

Giá bán 1.225.000 vnđ

Kích thước (mm): 880x600x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC06B3

Ghế Phòng Chờ GPC06B3

Giá bán 1.638.000 vnđ

Kích thước (mm): 1325x600x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC06B4

Ghế Phòng Chờ GPC06B4

Giá bán 2.044.000 vnđ

Kích thước (mm): 1790x600x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC06B5

Ghế Phòng Chờ GPC06B5

Giá bán 2.638.000 vnđ

Kích thước (mm): 2243x600x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

 Ghế Phòng Chờ GPC07B2

Ghế Phòng Chờ GPC07B2

Giá bán 1.831.000 vnđ

Kích thước (mm): 1040x700x950

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

12

Email: info@noihthathopphat.vn Hotline: 0903.798.249 © Copyright 2015 noithathopphat.vn. All rights reserved

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.