Bục tượng Bác

Bục tượng Bác là nơi để đặt tượng Bác thường theo kích thước của tượng để làm cho phù hợp, bục thường được trang trí cầu kỳ như đài sen, ngôi sao hay chạm chỗ quanh thân bục. Bục thường là mẫu bục hình khối chắc chắn để đảm bảo tượng Bác đặt bên trên không bị rung lắc hay chênh vênh.

Sắp xếp

Bục Tượng Bác BTB01

Bục Tượng Bác BTB01

Giá bán 3.950.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Tượng Bác BTB02

Bục Tượng Bác BTB02

Giá bán 4.150.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Tượng Bác BTB03

Bục Tượng Bác BTB03

Giá bán 4.150.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Tượng Bác BTB04

Bục Tượng Bác BTB04

Giá bán 2.832.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Tượng Bác BTB05

Bục Tượng Bác BTB05

Giá bán 2.832.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Tượng Bác BTB06

Bục Tượng Bác BTB06

Giá bán 2.508.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Tượng Bác BTB07

Bục Tượng Bác BTB07

Giá bán 2.268.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Tượng Bác BTB08

Bục Tượng Bác BTB08

Giá bán 5.200.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Tượng Bác BTB09

Bục Tượng Bác BTB09

Giá bán 6.000.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Tượng Bác BTB12

Bục Tượng Bác BTB12

Giá bán 6.800.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Tượng Bác BTB13

Bục Tượng Bác BTB13

Giá bán 7.000.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Tượng Bác BTB14

Bục Tượng Bác BTB14

Giá bán 6.500.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Tượng Bác BTB15

Bục Tượng Bác BTB15

Giá bán 7.000.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Email: info@noihthathopphat.vn Hotline: 0903.798.249 © Copyright 2015 noithathopphat.vn. All rights reserved

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.